PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM VĂN
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Thị HuếÂm nhạc6A351111
2Nguyễn Thị HuếÂm nhạc6B351111
3Nguyễn Thị HuếÂm nhạc6C341111
4Nguyễn Thị HuếÂm nhạc7A431111
5Nguyễn Thị HuếÂm nhạc7B431111
6Nguyễn Thị HuếÂm nhạc7C411111
7Nguyễn Thị HuếÂm nhạc8A461111
8Nguyễn Thị HuếÂm nhạc8B461111
9Nguyễn Thị HuếÂm nhạc9A     
10Nguyễn Thị HuếÂm nhạc9B     
11Nguyễn Thị HuếÂm nhạc9C     
12Bùi Thị KhắpCông nghệ6A351211
13Bùi Thị KhắpCông nghệ6B351211
14Bùi Thị KhắpCông nghệ6C341211
15Phạm Thanh AnCông nghệ7A431211
16Phạm Thanh AnCông nghệ7B431211
17Phạm Thanh AnCông nghệ7C411211
18Phạm Văn TânCông nghệ8A461221
19Phạm Văn TânCông nghệ8B461221
20Nguyễn Thị SánhCông nghệ9A401211
21Nguyễn Thị SánhCông nghệ9B391211
22Nguyễn Thị SánhCông nghệ9C401211
23Nguyễn Thị HằngĐịa lí6A351211
24Nguyễn Thị HằngĐịa lí6B351211
25Nguyễn Thị HằngĐịa lí6C341211
26Trần Ngọc LinhĐịa lí7A431211
27Trần Ngọc LinhĐịa lí7B431211
28Trần Ngọc LinhĐịa lí7C411211
29Nguyễn Thị HằngĐịa lí8A461211
30Nguyễn Thị HằngĐịa lí8B461211
31Nguyễn Thị HằngĐịa lí9A401211
32Nguyễn Thị HằngĐịa lí9B391211
33Nguyễn Thị HằngĐịa lí9C401211
34Phạm Thị MaiGdcd6A351111
35Phạm Thị MaiGdcd6B351111
36Phạm Thị MaiGdcd6C341111
37Nguyễn Thị ThànhGdcd7A431111
38Nguyễn Thị ThànhGdcd7B431111
39Nguyễn Thị ThànhGdcd7C411111
40Phạm Thị MaiGdcd8A461111
41Phạm Thị MaiGdcd8B461111
42Nguyễn Thị Thu HồngGdcd9A401111
43Nguyễn Thị Thu HồngGdcd9B391111
44Nguyễn Thị Thu HồngGdcd9C401111
45Vũ Thị HằngHóa học8A461231
46Vũ Thị HằngHóa học8B461231
47Vũ Thị HằngHóa học9A401231
48Vũ Thị HằngHóa học9B391231
49Vũ Thị HằngHóa học9C401231
50Nguyễn Văn LànhLịch sử6A351111
51Nguyễn Văn LànhLịch sử6B351111
52Nguyễn Văn LànhLịch sử6C341111
53Nguyễn Thị ThànhLịch sử7A431211
54Nguyễn Thị ThànhLịch sử7B431211
55Nguyễn Thị ThànhLịch sử7C411211
56Nguyễn Văn LànhLịch sử8A461211
57Nguyễn Văn LànhLịch sử8B461211
58Nguyễn Thị ThànhLịch sử9A401111
59Nguyễn Thị ThànhLịch sử9B391111
60Nguyễn Thị ThànhLịch sử9C401111
61Nguyễn Thị ĐịnhMĩ thuật6A351111
62Nguyễn Thị ĐịnhMĩ thuật6B351111
63Nguyễn Thị ĐịnhMĩ thuật6C341111
64Nguyễn Thị ĐịnhMĩ thuật7A431111
65Nguyễn Thị ĐịnhMĩ thuật7B431111
66Nguyễn Thị ĐịnhMĩ thuật7C411111
67Nguyễn Thị ĐịnhMĩ thuật8A461111
68Nguyễn Thị ĐịnhMĩ thuật8B461111
69Nguyễn Thị ĐịnhMĩ thuật9A401111
70Nguyễn Thị ĐịnhMĩ thuật9B391111
71Nguyễn Thị ĐịnhMĩ thuật9C401111
72Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ6A352221
73Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ6B352221
74Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ6C342221
75Bùi Thị PhượngNgoại ngữ7A432221
76Bùi Thị PhượngNgoại ngữ7B432221
77Bùi Thị PhượngNgoại ngữ7C412221
78Bùi Thị PhượngNgoại ngữ8A462221
79Bùi Thị PhượngNgoại ngữ8B462221
80Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ9A402221
81Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ9B392221
82Bùi Thị PhượngNgoại ngữ9C402221
83Nguyễn Thị LáNgữ văn6A352351
84Phạm Thị MaiNgữ văn6B352351
85Nguyễn Thị Thu HồngNgữ văn6C342351
86Nguyễn Thị ThúyNgữ văn7A432351
87Nguyễn Thị SánhNgữ văn7B432351
88Nguyễn Thị SánhNgữ văn7C412351
89Phạm Thị MaiNgữ văn8A462451
90Trần Ngọc LinhNgữ văn8B462451
91Nguyễn Thị Thu HồngNgữ văn9A402461
92Bùi Thị KhắpNgữ văn9B392461
93Nguyễn Thị ThúyNgữ văn9C402461
94Phạm Thanh AnSinh học6A351311
95Phạm Thanh AnSinh học6B351311
96Vũ Thị HằngSinh học6C341311
97Vũ Thị HằngSinh học7A431311
98Vũ Thị HằngSinh học7B431311
99Vũ Thị HằngSinh học7C411311
100Phạm Thanh AnSinh học8A461311
101Phạm Thanh AnSinh học8B461311
102Phạm Thanh AnSinh học9A401311
103Phạm Thanh AnSinh học9B391311
104Phạm Thanh AnSinh học9C401311
105Đỗ Đình TânThể dục6A351241
106Đỗ Đình TânThể dục6B351241
107Đỗ Đình TânThể dục6C341241
108Đỗ Đình TânThể dục7A431241
109Đỗ Đình TânThể dục7B431241
110Đỗ Đình TânThể dục7C411241
111Nguyễn Văn ChungThể dục8A461231
112Nguyễn Văn ChungThể dục8B461231
113Đỗ Đình TânThể dục9A401241
114Đỗ Đình TânThể dục9B391241
115Đỗ Đình TânThể dục9C401241
116Hoàng Việt HưngToán6A352331
117Hoàng Việt HưngToán6B352331
118Hoàng Việt HưngToán6C342331
119Nguyễn Thị LanToán7A432331
120Phạm Văn TânToán7B432331
121Phạm Văn TânToán7C412331
122Phạm Thị QuyênToán8A462431
123Phạm Thị QuyênToán8B462431
124Hoàng Việt HưngToán9A402431
125Phạm Thị QuyênToán9B392431
126Phạm Văn TânToán9C402431
127Lê Thị DuyênTự chọn6A351221
128Lê Thị DuyênTự chọn6B351221
129Lê Thị DuyênTự chọn6C341221
130Lê Thị DuyênTự chọn7A431221
131Lê Thị DuyênTự chọn7B431221
132Lê Thị DuyênTự chọn7C411221
133Nguyễn Thị LanVật lí6A351121
134Nguyễn Thị LanVật lí6B351121
135Nguyễn Thị LanVật lí6C341121
136Nguyễn Thị LanVật lí7A431121
137Nguyễn Thị LanVật lí7B431121
138Nguyễn Thị LanVật lí7C411121
139Nguyễn Thị LanVật lí8A461121
140Nguyễn Thị LanVật lí8B461121
141Nguyễn Thị LanVật lí9A401221
142Nguyễn Thị LanVật lí9B391221
143Nguyễn Thị LanVật lí9C401221